Izložba „Husinska buna“, Tešanj

Tešanj, 24. mart 2015. godine 

U Eminagića konaku, depadansu Muzeja u Tešnju, 24. marta 2015. godine otvorena je muzejsko-arhivska izložba „Husinska buna“.

Na otvaranju izložbe su, pored domaćina i predstavnika Općine Tešanj, govorili kustos-historičar Nataša Perić i direktor Muzeja istočne Bosne Tuzla.
Izložba ostaje otvorena do 15. aprila 2015. godine.

Arheološko-istraživački centar Muzeja istočne Bosne Tuzla

Tuzla, 25. i 26. mart 2015. godine.

U dvodnevnoj posjeti Muzeju istočne Bosne Tuzla, 25. i 26. marta 2015. godine, boravili su dr. sc. Marcel Burić, docent na Odsjeku za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu i mr. Dženan Brigić, doktorski kandidat.
Tema razgovora bio je neolitski lokalitet u Gornjoj Tuzli i uspostava Arheološko-istraživačkog centra pri Muzeju istočne Bosne Tuzla.

Navedenu delegaciju, u pratnji direktora Muzeja, primila je i Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona te je upoznata sa usaglašenim stavovima, načinom realizacije Projekta, očekivanim rezultatima i značaju ostvarenja zacrtanih ciljeva.
Profesor Burić smatra da je lokalitet Gornje Tuzle referentni centar za prahistoriju, te je kazao: ”Istraživanjem koje će trajati duži vremenski period napravit će se hronološka sekvenca i upotpuniti saznanja o navedenom lokalitetu, a krajnji rezultat projekta je integrisanje kulture u turističku ponudu”. Primjenom savremenih metoda te novim iskopavanjima i istraživanjima će biti moguće ostvariti nove spoznaje o životu tadašnjeg čovjeka i društva, a činjenica da je so bila pokretačka snaga razvoja ovog neolitskog naselja je direktan pokazatelj višemijenijskog kontinuiteta života na području Grada Tuzle.

Jedan od ciljeva je i stvaranje referentnog Arheološko-istraživačkog centra pri Muzeju istočne Bosne Tuzla, koji bi pored arheološkog istraživanja, radio i na predstavljanju domaćoj i stranoj javnosti rezultata tog istraživanja te na razvoju turističke ponude Grada Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Ministrica Begović je izrazila zadovoljstvo i istakla značaj ovog Projekta koji će svakako unaprijediti turističku ponudu Grada Tuzle i Tuzlanskog kantona, te obećala pružanje podrške u organizaciji, kao i preporuke za realizaciju Projekta.

Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu

U organizaciji Društva historičara za područje Tuzlanskog kantona u subotu, 15. novembra, održan je Naučni skup „Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu (1914.-1918.)“ u NUB „Derviš Sušić“ Tuzla.

Na skupu je izvršena promocija Zbornika radova „Odraz balkanskih ratova 1912/13. godine na prilike u Bosni i Hercegovini“ te izloženo 16 naučnih radova eminentnih historičara i arhivista iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja (Crne Gore, Srbije, Makedonije i Mađarske). Ukazano je na dobre i loše strane dosadašnjih historiografskih i arhivističkih istraživanja i ukazano na pravce daljih istraživanja, među kojima su i neke do sada tabu teme. Pokazalo se da je ovaj skup dao krupan doprinos boljem razumijevanju Prvog svjetskog rata.

Svoje naučno-istraživačke radove predstavili su: dr. sc. Galib Šljivo; dr. sc. Dževad Drino i Benjamin Londrc; dr. sc. Redžep Škrijelj; dr. sc. Adnan Velagić; mr. sc. Enes Omerović; Esaf Lević; Dr. sc. Azem Kožar; Mr. sc. Sait Šabotić; Mr. sc. Sonja Dujmović; Jozef Berkeš; Vladimir M. Kaljević; Dr. sc. Seka Brkljača; Mr. Sejdalija Gušić i Hadžija Hadžiabdić; Nijaz Brbutović i Nađa Cvijetinović.

Prezentovani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova.

Završena obnova krova objekta „Biološka zbirka“ Muzeja istočne Bosne Tuzla

Grad Tuzla, preko Službe za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti, odobrilo je Muzeju istočne Bosne Tuzla iznos od 5.000,00 KM za sanaciju krova objekta „Biološka zbirka“. Radove je izvršilo preduzeće „Samplex“ doo Tuzla.

Izvršenim radovima zaustavljeno je propadanje unutrašnjosti objekta i eksponata Prirodnjačkog odjeljenja Muzeja.

Cjelokupna šteta na eksponatima bit će poznata po okončanju popisa.

Postavka izložbe „Husinska buna“ u Sarajevu

U ponedjeljak, 22. decembra 2014. godine sa početkom u 1300 sati Historijski muzej Bosne i Hercegovine je ugostio izložbu „Husinska buna 1920“ JU Muzej istočne Bosne Tuzla i JU Arhiv Tuzlanskog kantona.

Izložba kroz dokumente i fotografije osvjetljava historijske događaje oko oružane pobune rudara koja je uslijedila nakon njihovog generalnog štrajka u decembru 1920. godine, a nazvane po rudarskom selu Husino kod Tuzle. Izložba prati dešavanja koja su prethodila izbijanju Husinske bune i generalnog štrajka rudara, zatim sam tok događaja iz decembra 1920., a jedan dio izložbe prikazuje sudski proces rudarima, kao i izvještavanje štampe u to vrijeme. Autori izložbe su: Esaf Lević, arhivista, Nataša Perić, kustos historičar, Saneta Adrović, arhivista i Hatidža Fetahagić, arhivista.

Historijski muzej Bosne i Hercegovine nadopunio je ovu historijsku postavku djelima iz svog fundusa koja su inspirisana temom rudnika i života rudara, pa će posjetioci moći pogledati umjetnička djela Maria Mikulića, Srećka Galića, Ismeta Mujezinovića, kao i radu savremenog bosanskohercegovačkog umjetnika Adisa Fejzića.

Izložba je upriličena u povodu godišnjice Husinske bune i Dana rudara Bosne i Hercegovine. Na izložbi su govorili Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Esaf Lević, direktor Muzeja istočne Bosne Tuzla, Nataša Perić, autorica izložbe, a samu izložbu je otvorio Mersed Spahić, rudar rudnika Kreka.

Pored mnogobrojnih posjetilaca, otvorenju su prisustvovali i rudari rudnika Kreka, gradonačelnik Grada Tuzle i članovi Gradskog vijeća, kao i učenici JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti, jer je otvorenje zamišljeno kao susret rudara i mladih ljudi, pri čemu muzeji jačaju edukativnu funkciju i otvaraju se još intenzivnije prema bosanskohercegovačkom društvu.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com