Ljubiša Veljković | DIREKTOR

Ljubiša Veljković | DIREKTOR

Biografija:
Rođen 1984. godine u Zemunu (Beograd). Diplomirao i magistrirao na odsjeku produkcija Akademije dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli te stekao zvanje Master umjetnosti -producent. Bavio se produkcijom, organizacijom, podučavanjem, režijom, pisanjem, prodajom i marketingom sa istaknutim afinitetom prema kreativnim industrijama. Od 2015. do 2020. godine radio kao producent na događajima i video produkciji u Turskoj i Španiji te stekao visok stepen poznavanja španskog i engleskog jezika uz srednje znanje turskog jezika. Od 07.05.2020. godine obnaša funkciju direktora Muzeja istočne Bosne.

Više o meni
mr.sc. Kasim Memić | muzejski savjetnik biolog

mr.sc. Kasim Memić | muzejski savjetnik biolog

Biografija:
Rođen 18. augusta 1968. godine u Prokosovićima (Lukavac) gdje je završio osnovnu školu i srednju Hemijsko-tehničku. Decembra 1999. godine diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek biologija-hemija, te stekao zvanje profesor biologije i hemije.
Od marta 2000. godine zaposlen kao kustos-biolog u Muzeju istočne Bosne. Decembra 2007. godine stekao zvanje magistar bioloških nauka, smjer biosistematika. Obavljao je funkciju vršioca dužnosti direktora Muzeja istočne Bosne od 01.01.2013 do 30.06. iste godine.
Tokom rada u Prirodnjačkom odjeljenju bavio se naučno-istraživačkim radom i stručnim terenskim istraživanjima. Autor je ili koautor više izložbi, monografije te dvadeset naučnih i stručnih radova. Učesnik je međunarodnih naučnih konferencija, simpozija, projekata, seminara, kao radio i televizijskih emisija.

dr.sc. Dženan Brigić | kustos arheolog

dr.sc. Dženan Brigić | kustos arheolog

Biografija:
Dženan Brigić je rođen 07.03.1991. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završio u Banovićima a srednjoškolsku izobrazbu je nastavio u Tuzli, gdje je završio gimnaziju Ismet Mujezinović. Godine 2009. je upisao Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju, a na istom uspješno okončao dodiplomski ciklus studija 2012. Diplomirao je na temu „Istočni dio Donje Panonije u protohistoriji i klasičnom periodu“. Doktorski studij odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer prahistorijska arheologija, je upisao u akademskoj godini 2014/2015. Uspiješno je doktorirao 01.07.2020 godine na temu „Višeslojno naselje Gornja Tuzla u hronologiji neolita sjeveroistočne Bosne“. Stručni ispit je položio 2022. godine a trenutno je zaposlen kao kustos arheolog u Muzeju istočne Bosne u Tuzli.

Nađa Cvjetinović | viša bibliotekarka

Nađa Cvjetinović | viša bibliotekarka

Biografija:
Cvijetinović - Es Saheb Et Tamimi (Auni) Nađa, rođena 26.02.1967. godine u Beogradu. Završila Filozofski fakultet u Sarajevu - odsijek orijentalistika, 1992. godine i stekla zvanje diplomirani orijentalista - arabista, arapski i perzijski jezi i književnost. Od 01.10.2002. godine radi u Muzeju na poslovima bibliotekara. Od 01.07.2013. do 31.08.2014. godine obavljala funkciju vršioca dužnosti direktora Muzeja. U januaru 2020. godine stekla zvanje Viši bibliotekar.

Vesna Isabegović | muzejska savjetnica etnolog

Vesna Isabegović | muzejska savjetnica etnolog

Biografija:
Rođena 1960. godine u Tuzli. Završila Gimnaziju u Tuzli 1978. godine, a 1982. godine diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu-grupa etnologija i stekla zvanje diplomirani etnolog.
Od 1984. do 1992. godine radila u Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa u Tuzli, na mjestu stručnog saradnika za etnologiju. Od septembra 1996. godine zaposlena u Muzeju istočne Bosne Tuzla, na mjestu kustos etnolog, a u februaru 2002. godine stekla zvanje muzejski savjetnik. U periodu od 2002. do 2012. godine obavljala dužnost direktorice Muzeja istočne Bosne. Član ICOM-a od 2007. godine.
U Muzeju obavljala sve muzeološke poslove uključujući: istraživanje, prikupljanje, obradu, valorizaciju, sistematizaciju i prezentaciju muzejske građe.
Autor većeg broja izložbi, kataloga i stručnih radova iz oblasti etnologije i muzeologije, te učesnik različitih okruglih stolova, savjetovanja i konferencija na temu kulturnog naslijeđa.

Nataša Perić | muzejska savjetnica historičar

Nataša Perić | muzejska savjetnica historičar

Biografija:
Nataša Perić, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Tuzli na odsjeku Historija-Geografija, 2004. godine. Zaposlena u Muzeju istočne Bosne Tuzla od 2011. Zvanje muzejske savjetnice stekla 2022. godine. Vodi zbirke Radničkog pokreta, Narodnooslobodilačkog rata (1941-1945) i period Socijalističke izgradnje. Autor je velikog broja izložbi, te koautor stalne muzejske postavke.

Nermin Ibrić | kustos historičar

Nermin Ibrić | kustos historičar

Biografija:
Nermin Ibrić, rođen 27.08.1973. godine u Zvorniku. Završio Fiozofski fakultet u Tuzli, odsjek historija i stekao zvanje profesora historije. Od 2018. godine zaposlen u Muzeju istočne Bosne Tuzla kao kustos historičar. U okviru Historijskog odijeljenja Muzeja istočne Bosne Tuzla istražuje period odbrambeno –oslobodilačkog rata 1992. – 1995. u BiH te autor je više izložbi sa temama vezanim za ovaj period kao i temama koje govore o historiji Bosne i Hercegovine i njene državnosti i nezavisnosti.

Jasmin Đukić | računovođa

Biografija:

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com