U Muzeju istočne Bosne u Tuzli trenutno borave arhe

U Muzeju istočne Bosne u Tuzli trenutno borave arheolozi mr Ivana Pandžić, MA Bojana Marić i Boris Radić. Ivana Pandžić kao student doktorskih studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani izučava eksploataciju soli na teritoriji Bosne i Hercegovine tokom neolita pod nazivom „So tokom neolita na teritoriji Bosne i Hercegovine“ gdje je riječ naravno o Tuzli i njenoj okolini. Doktorat se radi pod mentorstvom prof. dr Mihaela Budje (Univerzite u Ljubljani) i prof. dr Rejhane Dervišević (Univerzitet u Tuzli). U sklopu rada na odabiru materijala za analize koje će se vršiti na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, paralelno sređuju materijal sa iskopavanja u periodu 2007 – 2009, koje je Muzej istočne Bosne Tuzla vršio na lokalitetu Gornja Tuzla, a koji se nalazi u Arheološkom odjeljenju Muzeja.

Nova stalna postavka u OŠ Tojšići

Nova stalna postavka u OŠ Tojšići Povodom 31. godišnjice Regionalnog savjetovanja Patriotske lige SI Bosne u Tojšićima kod Kalesije otvorena je nova stalna postavka u

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com